DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  |   TV   Oplysningen

 

Relaterede sider på DUDA

Geografi
Grønland
Miljø og forurening
Natur og teknologi
Vulkaner og jordskælv
Økologi og bæredygtig udvikling

Klima - data

Klimanormaler for Danmark
World Climate

Klima og klimaændringer, klimatilpasning, drivhuseffekten og den globale opvarmning

Luftforurening og CO2

CO2, hvorfra, hvorfor, hvor meget ?
Hvad er luftforurening
Luft - DK’s Miljøundersøgelser
Luft - Miljøstyrelsen
Luftforurening

Ørkenspredning

FN’s Ørkenspredningskonvention

Hjælp, isen smelter !

Fremtidens vandstand
Jordens store iskapper 
Warm-up in the Alps (BBC)

Klimakonventionen og Kyotoaftalen

Kyoto aftalen
Klimakonventionen (pdf)
Kyoto Protocol (eng.)

Klima og klimaændringer, klimatilpasning, drivhuseffekten og den globale opvarmning

Klima, klimaændringer og klimatilpasning

Klima og klimaændringer

500 svar om klima
Danmarks Meteologiske Institut
Debat om klima
Klimapyramiden
Klimatemaer på DMI
Klimaet (JP)
Menneskeskabte klimaændringer
Naturlige klimapåvirkninger
Plast og klima
Solens påvirkning af klimaet

Videoer om klimaet

Videoer om klima og miljø

Videoer
om klima og miljø

Drivhuseffekten, ozonlaget og den globale opvarmning

Drivhuseffekten
Drivhuseffekten (DMI)
Drivhusgasser
Global opvarmning 

Klima og klimaændringer, klimatilpasning, drivhuseffekten og den globale opvarmning

Klima og naturkatastrofer

El Niño og La Niña, eng.
Pacific Disaster Center
Tropiske cykloner og deres navne
... mere om naturkatastrofer

Klimaforskning

Center for klimaforskning (norsk)
Fremtidens ekstreme vejr

Klimatilpasning i Danmark

Dansk tilpasning til et ændret klima
Før havet stiger
Klimatilpasning
Klima & CO2 - Energistyrelsen
Tilpasning til fremtidens klima

Klimatilpasning i U-lande

Klimaforudsigelser for Afrika

Klimapolitik

Energistyrelsen
Klima- energi og bygningsministeriet
Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen
Intergov. panel on climatic change

Klima - organisationer

Center for Clean Air Policy
Concito, danmarks grønne tænketank
Copenhagen Climate Council
European Environment Agency
International Energy Agency (IEA)
Int. Network for Sustainable Energy

Klima og klimatilpasning. I disse år er der stor fokus på klimaændringer og klimaforskning. Det er nødvendigt
at reducere drivhuseffekten og den globale opvarmning og samtidigt tilpasse sig det ændrede klima.

DUDA © 2017  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link | Link til DUDA