DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  Oplysningen

 

Til samfundsoversigten

Rådgivning og støtte

EtniskUng.dk - rådgivning
Hotline rådgivning for indvandrere
Indvandrerrådgivningen
Ny i Danmark
Statsforvaltningerne

Specielt for kvinder

Indvandrer Kvindecentret, Kbh.
Landsforening af kvindekrisecentre
Myter og facts om mødom
Vold mod udenlandske kvinder

Ungdomsrådgivning

Gift eller ugift - Aarhus
I klemme mellem to kulturer

Integration, uddannelse og arbejde

Brug for alle unge
CEPI, Center for positiv integration
Foreningen Nydansker
Ingetration, Arbejdsmarkedsstyrelsen
Kirkernes Integrations Tjeneste
Videnscenter for integration
Work in Denmark

flygtninge og indvandrere,  etniske mindretal, asyl integration
flygtninge og indvandrere,  etniske mindretal, asyl integration

Flygtninge og indvandrere i Danmark

Undervisning

Indvandrersprog - fælles mål
Bibliotekscenter for integration
Børn på flugt (Red Barnet)
Indvandring i Danmark (DR)
Salaam.dk - filmfestival

Nyheder og magasiner

Brogede blade - bibliotekarforb.

Racisme og diskrimination

Antifacistisk Aktion
Antiracisme.dk
Racediskrimination
SOS mod Racisme

Menneskerettigheder

Amnesty International (dansk)
Centre for Refugee Studies
Institut for Menneskerettigheder
Human Rights Watch

Lovgivning / asyl / politik

Dansk statsborger - hvordan?
Flygtningenævnet
Integrationslove / udlændingeret
Justitsministeriet
Ny i Danmark
Udenrigsministeriet

Foreninger / organisationer

Dansk ctr. f. menneskerettigheder
Dansk Flygtningehjælp
Flygtninge under jorden
Foreningen Nydansker
Mellemfolkeligt Samvirke
Mit asyl
Røde Kors
Ægteskab uden grænser

Tortur

RehabiliteringsCentret for Torturofre

Internationalt

Amerikanske billeder
Amnesty International | Youth
Den 3. verden (temaside)
Læger uden grænser 
Red Barnet
EU Council on Refugees/exiles

flygtninge og indvandrere,  etniske mindretal, asyl integration

Læs mere om den 3. verden her

Her finder du information om etniske mindretal og om flygtninge og indvandrere i Danmark. Er du selv indvandrer kan du lære hvordan du søger asyl eller blive dansk statsborger. Du kan også læse om integration, racisme og racediskrimination.

DUDA © 2019  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link