DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  Oplysningen

 

Undervisnings-portaler

En lærer i nettet - underv.links
EMU
Diigo, links til grundskolen
Diigo, gymnasiale links

Nyttige undervisningslinks

SkoleKom
Undervisningsministeriet
Dansk Center for Underv.miljø
MI-arbejde
KVAN - tidsskrift for lærere
Skoleportalen

Undervisningsmaterialer

CFU Danmark
COPY-DAN
Galapagos - materialer til naturfag
Læremiddel.dk
Materialeplatformen
OleBC gratis opgaver og øvelser

To-sprogede elever

FINFO - for etniske minoriteter
Velkommen til den danske folkeskole

Specialundervisning

Inklusionsudvikling
Ordblindeinstituttet
Stavevejen - undervisningsprogram
Talblindhed (EMU) 

Elev / forældreforeninger

Danske Skoleelever
DGS - Danske Gymnasieelever
EEO - Erhvervsskolernes Elevorg.
LH - Lands. Handelsskoleelever
Skole og Forældre

Undervisning i Folkeskolen - undervisningsmaterialer lærerforeninger

Undervisning

Magasiner og fagblade

Dansk Pædagogisk Tidsskrift
Folkeskolen
Friskolebladet
Gymnasieskolen

Lærerforeninger

BUPL - Pædagogernes forening
Billedkunstlærere
Danmarks Lærerforening
Danmarks Vejlederforening
Dansklærere
Dramalærere
FALIHOS - Historie og samf.fag
Fransklærere
Frie Skolers Lærerforening
Fysik- og kemilærere
Geografforbundet
Gymnasieskolernes Lærerforen.
Håndværk og design
Idrætslærere / Dansk Skoleidræt
IT-vejledere
Latinlærerforeningen
Lærernes Pension
Læsepædagoger
Matematiklærere
Musiklærere
Praktiklærere
Specielpædagogisk forening
Tale- og hørepædagoger

Det fysiske miljø

Indeklima
Legepladssikkerhed

Pædagogik / Psykologi

Danmarks Evalueringsinstitut EVA
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Danmarks Pædagogiske Universitet
Jagoo - pædagogisk portal
Psykologiens begreber

Mobning - hvad gør vi ?

Mobning i skolen
Voksenmobning

Emneundervisning

Avisen i undervisningen 

Skoler og skoleforeninger

Dansk Friskoleforening
Dansk Skoleforen. for Sydslesvig
Danske Erhvervsskoler
Efterskoler i Danmark Folkehøjskolernes Forening
Foreningen af Kristne Friskoler
Frie Fagskoler
Lilleskolerne
Private Gymnasier og Studenter kurser
Tekniske gymnasier i Danmark
Ungdomsskoleforeningen Ung

Undervisning i Folkeskolen - undervisningsmaterialer lærerforeninger

Her finder du som underviser nyttige links til undervisning i Folkeskolen og i ungdomsuddannelserne.
Du finder også links til undervisningsmaterialer og til de forskelliger lærerforeninger.

DUDA © 2019  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link