DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  Oplysningen

 

Fyrværkeri, undgå fyrværkeriulykker

På denne side har vi samlet nogle gode råd om hvordan fyrkeri behandles, og om hvordan man undgår fyrværkeriulykker

Fyrværkeri.dk - kampagner om fyrværkeri og ulykkesforebyggelse
Fyrværkeri og høreskader
Fyrværkeribrancheforeningen
NetDoktor - om øjenskader ved fyrværkeri  |  Flere fyrværkeriskader her
Sikringsstyrelsens side om fyrværkeri
Brug sikkert og lovligt fyrværkeri   |  Fotos af ulovligt fyrværkeri

De seks gode krudtråd

1. Brug altid beskyttelsesbriller
2. Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri
3. Hold aldrig fyrværkeri i hånden
4. Kast aldrig med fyrværkeri
5. Gå aldrig tilbage til en fuser
6. Brug altid en pose til fyrværkeriet

Brandgode sider

Det brænder - Trygfonden
Flammernes portal
Fyrværkeriulykker på YouTube

Nytår / nytårsaften

Der er et yndigt land
Kong Christian stod ved højen mast
Vær velkommen herrens år
Hvorfor holder vi nytår
Godt nytår på 300 sprog
Nytårstorsk - opskrift 

Lov om fyrværkeri (1972)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Fyrværkeri må ikke fremstilles eller indføres uden tilladelse af justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil.
§ 2. Fyrværkeri må ikke overdrages, erhverves eller anvendes uden politiets tilladelse.
§ 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om
       · 1) forbud mod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling
         af fyrværkeri, og
       · 2) kontrol med lovens overholdelse, herunder om mærkning af fyrværkeri.
§ 4. Statens brandinspektion og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører eller forhandler fyrværkeri, og kan i forbindelse hermed for fabrikantens eller importørens regning udtage prøver af fyrværkeriartikler og underkaste disse en teknisk undersøgelse.
§ 5. Justitsministeren kan fastsætte gebyrer for undersøgelser efter § 1, stk. 2, og § 4, der foretages af statens brandinspekion.
§ 6. Loven gælder ikke for offentlige myndigheder, der anvender fyrværkeri som led i deres virksomhed.
§ 7. Overtrædelse af § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. På samme måde straffes den, der tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelser efter loven.
§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1972.
§ 9. Loven medfører ingen ændringer i loven om sprængstoffer eller i bestemmelser, der er udfærdiget i henhold til den nævnte lov eller brandlovgivningen.
§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Her på siden finder du gode råd til hvordan fyrværkeri behandles, så man undgår fyrværkeriulykker nytårsaften
og ved andre lejligheder, hvor man anvender fyrværkeri som en festlig og flot afslutning på dagen.

DUDA © 2019  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link