DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  Oplysningen

 

Relaterede sider på DUDA

Geografi
Grønland
Klima og klimaændringer
Natur og teknologi
Vulkaner og jordskælv
Økologi og bæredygtig udvikling

Hav og vandmiljø

Blåt flag - rent badevand
El Niño (eng.)
Havmiljø
Iltsvind i havet
Vandresourcer i Danmark
WWF’s arbejde med hav og fiskeri
Øresunds-vandsamarbejdet

Skove - regnskoven

Hvad må jeg i naturen? 
Dansk Skovforening

Regnskovene
Træ Er Miljø
Verdens Skove

Luftforurening og CO2

Luft - Miljøministeriet
...læs mere om luftforurening her

Jordforurening

Jordforurening - Miljøstyrelsen
Videncenter f. miljø og ressourcer

Drikkevand og vandforsyning

Mit drikkevand
Rent drikkevand, tak
Vand i grunden - om vores drikkevand
Vandets vej, om vandets kredsløb

Affald og genbrug

Affald - hvad kan du gøre?
Affald - dit og mit ansvar
Affaldets vej - video
Affalds-ordliste (pdf)
Affald - Miljøstyrelsen
Hold Danmark rent
Refurb - genbrug IT

miljø og forurening, affald, jordforurening og drikkevand, luftforurening og ozonlaget, miljømærker

Miljø og forurening

Miljø - undervisning

Grønt flag - grøn skole
Unesco’s skolenetværk

Økologi - gensplejsning

Miljøportaler

Bæredygtig udvikling

Tidsskrifter & nyheder

Biologforbundet
Det Økologiske Råd
Naturlig Energi

Forbrugeroplysning

Grøn adfærd, affald og genbrug:
Energitjenesten
Forbrugerinformationen
Grøn Hverdag 

Nyttige links

Dansk Naturfredningsforening
Klimadebat - forum
Naturbeskyttelse
PVC Informationsrådet

Læs om vedvarende energi og alternative energikilder her

Organisationer og foreninger

Concito, danmarks grønne tænketank
Danmarks Naturfredningsforening
Greenpeace Danmark
Landsforeningen Levende Hav
Miljøbevægelsen NOAH
Natur & Ungdom
WWF Verdensnaturfonden

Miljøfaggrupper

Danske Miljøjournalister
Naturvejlederforeningen

Offentlige myndigheder

Borger.dk - se “Miljø og energi”  
DCE - Center for miljø og energi
Energistyrelsen
Friluftsrådet
Landbrugsstyrelsen
Miljø- og fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Praktisk Økologi

Drivhuseffekten, ozonlaget

Drivhuseffekten, klimaforandringer
Ozonlag og global opvarmning

Miljømærker, miljø og forurening, affald, jordforurening og drikkevand, luftforurening og ozonlaget

Miljømærker

Blomsten og Svanen 
Fairtrade mærket
Green key - turistmiljømærke

Internationalt

Bellona Foundation, Norge 
Earth Day - jordens dag
Eco-Schools
EUCC - The Coastal Union
IUCN World Conservation Union

Her kan du lære om miljø og forurening. Du kan læse om hav og vandmiljø, luftforurening og ozonlaget, jordforurening og
vores drikkevand, samt hvordan affald håndteres. Du kan også lære hvad de forskellige miljømærker betyder.

DUDA © 2019  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link