DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  Oplysningen

 

Grammatik for dummies

Del 1: Ordklasser

Del 2: Subjekt (grundled)

Del 3: Verballed (udsagnsled)

Del 4: Objekt (genstandsled)

Del 5: Ordforråd

Del 6: Udtale

Andre grammatikvideoer

Introvideo til de 11 danske ordklasser

Forkortelser og grammatisk komma

Sammensatte ord og ejefald

Endelserne -ende og -ene

På dansk er der 11 ordklasser:
Navneord (substantiver)
Udsagnsord (verber)
Tillægsord (adjektiver)
Stedord (pronominer)
Biord (adverbier)
Kendeord (artikler)
Forholdsord (præpositioner)
Bindeord (konkunktioner)
Talord (numeraler)
Udråbsord (interjektioner)
Lydord  

Grammatik - læringsvideoer

Navneord (Substantiver)

Navneord

Navneordenes bøjninger

Sammensatte navneord

Brug af en og et

Udsagnsord (verber)

Udsagnsord

Stavelser og drilske udsagnsord

Nutids -r

Sammensatte ord og ejefald

Køre eller kører

Ligger eller lægger

Læse eller læsse

Tillægsord (adjektiver

Lær om tillægsord (adjektiver)

Stedord (pronominer)

Brug af stedord

Ejestedordene “sin” og “hans”

Sin/hans, stort begyndelsesbogstav

Til Danskvideoer  |  Danskopgaver  |  Dansk

Biord (adverbier)

Biord

Adjektiver og adverbier

Kendeord (artikler)

Kendeord

Forholdsord (præpositioner)

Forholdsord

Hedder det “ad” eller “af”

Bindeord (konjunktioner)

Bindeord

Talord (numeralier)

Talord

Se hvordan talordene skrives

Hør hvordan talordene udtales

Udråbsord (interjektioner)

Udråbsord

Lidt om udråbsord

Lydord

Lydord

Lidt om de danske lydord

DUDA © 2018  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link