DUDA - din vej til viden

Start  |   Opgaver  Video  |   Aviser  Spil  Oplysningen

 

 DUDA’s matematikfilm for 7-10. klasse

Herunder finder du Ingeniørens 37 matematikvideoer for 9-10. klasse, samt andre matematikvideoer

Tal: Regn med tal, brøker og procenter

 

1. Lær at lægge brøker sammen og træk dem fra hinanden

7. Omregn danske kroner til fremmed valuta

2. Lær at gange og dividere brøker med hinanden

8. Lær om potenser

3. Gå fra brøkdel til procent

9. Udregn kvadratroden af to

4. Regn procenten af helheden

Lodret division, ny algoritme som alle kan lære

5. Gå fra procentdel til helhed

Sudoku

6. Omregn fremmed valuta til danske kroner

Kakuro

Algebra og ligninger: At regne med bogstaver

 

10. Regn med bogstaver (algebra)

18. Udregn to tals sum og gang de samme to tals differens

11. Udregn minusparenteser

19. Bliv introduceret til ligninger

12. Gang en variabel ind i en parentes

20. Lær en metode til at løse ligninger

13. Gang to parenteser med hinanden

21. Løs praktiske problemer med ligninger

14. Gang to parenteser med minus i

22. Løs andengradsligninger

15. Sæt udenfor en parentes

23. Beskriv praktiske sammenhænge med funktioner

16. Udregn kvadratet på en toleddet størrelse

24. Tegn grafer for funktioner

17. Udregn kvadratet på en toleddet størrelse med minus i parentesen

Regnemetoder - ligninger v/ Pernille Pind

Sandsynlighed og statistik

 

25. Bliv introduceret til statistik

28. Beregn forskellige sandsynligheder

26. Find sandsynligheden ved kast med en terning

29. Find sandsynligheden ved et kast med to terninger

27. Find den statistiske sandsynlighed

Flash lottery - sandsynligheder på en sjov måde

Geometri

 

30. Identificer forskellige typer af trekanter

35. Find rumfang af en kasse, en cylinder og et prisme

31. Lær om specielle linjer i trekanter

36. Ensvinklede trekanter, sinus og cosinus, og højdemåling

32. Regn med pythagoras

37. Lær, hvordan man fører et bevis i matematik

33. Beregn arealet af et rektangel og en trekant

Areal og omkreds af en firkant

34. Beregn arealet af en cirkel

Trigonometri - Enhedscirklen (sinus og cosinus definitioner)

Til: Matematikvideoer  |  Matematik  |  Matematikopgaver og øvelser

DUDA © 2018  | Om DUDA | Annoncér på DUDA | Foreslå nyt link